Utbildning

Specialistutbildning i personlighetsdiagnostik, Stockholm 2018-2019

I december startar vi den sjunde utbildningsomgången i Stockholm i Warteggs teckningstest med Crisi Wartegg System (CWS) – ett nytt, mycket tillförlitligt och evidensbaserat system för poängsättning och tolkning av Wartegg. CWS har under senare år rönt ökat intresse, forskning och användning i USA och flera andra länder och en uppdaterad manual är nu publicerad på engelska.

Warteggs teckningstest är ett grafiskt, halvstrukturerat, performancebaserat personlighetstest, skapat av Ehrig Wartegg (1939). Metoden bygger på att personens beteende som svar på en relativt ostrukturerad uppgift, via poängbedömning och analys enligt strikta och beprövade kriterier, kan ge information om den relativt stabila dynamik och mönster för perception och motivation som vi kallar personlighet. Uppgiften är att rita teckningar i åtta rutor med utgångspunkt ifrån olika figurer i rutorna och kan även utföras i grupp.

CWS ger information om såväl integration av personligheten som aktuell psykisk status, och är utprövat på kliniska grupper. Det finns ett antal index, bl a suicidindex, index för psykopatologi och global mognad. Utöver detta CWS har även vidareutvecklats för urvalstestning, där den främst används för att undersöka psykisk mognad och resurser.

Kursen omfattar Level 1 och 2, och kommer för den som vill att kunna examineras som specialistkurs (1 breddkurs) och går under 7 heldagar på Åsögatan 148 i Stockholm.. Målet med utbildningen är att nå en god kunskap i CWS; administrering, poängbedömning och utvärdering. I slutet av utbildningen kommer deltagarna att kunna administrera, poängbedöma, och tolka warteggtestet enligt CWS. I examination inom specialistprogrammet ingår också att genom ett fall integrera testdata och visa fördjupade kunskaper i personlighetsbedömning och diagnostik.

Specialistexaminationen kan också tillgodoräknas den som vill gå även Level 3 i CWS, och certifiering  i metoden, som en av två fall för examination.

Plats: Stockholm
Datum:  2018 –  6-7 december
2019 – 10-11 januari, 8 februari, 8 mars och 5 april
Tid: heldagar (8.30-16.30)
Sista anmälningsdag: 15 november

Läs mer: IIW-CWS-specialistutbildning 2018-2019