Utbildning

Specialistutbildning i personlighetsdiagnostik, Stockholm 2018-2019

Målet med utbildningen är att nå en god kunskap i användande av warteggtestet med CWS; administrering, poängbedömning och utvärdering. Kursen omfattar Level 1 och 2 och går under 7 heldagar på Åsögatan 148 i Stockholm (6-7/9, 12/10, 9/11, 7/12 2018, 11/1, 8/2 2019).

Kuren är möjlig att examineras som specialistkurs (1 breddkurs) med ett tydligare lärandemål fördjupade kunskaper i personlighetsbedömning och diagnostik, där testdata värderas gentemot andra test för att tillsammans skapa en fördjupad bild av både förmåga och dynamik, samt skriva utlåtanden baserade på metoden.

Specialistexaminationen kan också tillgodoräknas den som vill gå även Level 3 i CWS, och certifiera sig i metoden, som en av två fall för examination.

Plats: Stockholm
Datum:  2018 –  6-7 september, 12 oktober, 9 november och 7 december
2019 – 11 januari och 8 februari
Tid: heldagar (8.30-16.30)

Läs mer: IIW-CWS-specialistutbildning 2018-2019