Om oss

Utbildning, handledning och konsultation i warteggmetoden

Warteggtestet är en samtidigt enkel och fördjupande metod för personbedömning, som lämpar sig väl för arbetslivet. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med warteggmetoden inom många olika områden där en fördjupad förståelse av individen skapar mervärde.

Wartegginstitutet arbetar både med metoden som sådan – vi utbildar, handleder, konsultar och är också med och driver den internationella utvecklingen av testet.

Vi arbetar också med bedömningar inom urval och personlig utveckling .

Graden av fördjupning och individualisering är det som skiljer oss ifrån många andra som arbetar med personbedömning. Vi arbetar inte lika mycket med det som gäller alla, som med det som gäller just den här personen i den här livssituationen, rollen eller organisationen.

I en Second Opinion vid en rekrytering kan det handla om saker som motivation, värdegrund, hur man kan förstå och använda sig av tidigare erfarenheter och hur man snabbast kommer in i den nya uppgiften. På vilket sätt kan den här personen stimuleras och utvecklas till att bidra med sina unika styrkor, och på vilket sätt kan man undvika fallgropar.

Vårt mål är att skapa verkligt värde för de människor och organisationer vi möter med vår fördjupande psykologiska kompetens inom personbedömning och personlig utveckling, på ett sätt som är samtidigt inkluderande, transparent och inspirerande.  Vi marknadsför också våra tjänster via sahra.se; Sustainable Applied HR and Assessment.

Välkommen.