Välkommen till

WARTEGG INSTITUTET

 

Warteggtestet är en samtidigt enkel och fördjupande metod för personlighetsbedömning, som lämpar sig väl för arbetslivet. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med warteggmetoden inom många olika områden där en fördjupad förståelse av en individ skapar ett mervärde.

Vanligen handlar det om personlig utveckling eller beömning av slutkandidater för viktiga befattningar.

Wartegginstitutet arbetar både med metoden som sådan – vi utbildar, handleder, konsultar och är också med och driver den internationella metodutvecklingen.

Vi arbetar också med bedömningar inom urval och personlig utveckling.

Graden av fördjupning och individualisering är det som skiljer oss ifrån många andra som arbetar med urval eller personbedömning. Vi arbetar inte lika mycket med det som gäller för alla, som med det som gäller just den här personen i den här situationen, rollen eller organisationen.

Vi drivs av att skapa verkligt värde för de människor och organisationer vi möter med vår fördjupande psykologkompetens inom personlighetsbedömning och personlig utveckling, på ett sätt som är samtidigt inkluderande, transparent och inspirerande.

Du hittar också våra tjänster hos Sustainable Applied Human Resources and Assessment, SAHRA.se

Välkommen